Nakupujte Svůj Oblíbený Produkt

Dezinfekční gel 5000 ml

NEOPLACHUJE SE – ÚČINKUJE OKAMŽITĚ

Antibakteriální dezinfekční gel na ruce pro každodenní použití, v balení vhodném pro aplikování v domácích podmínkách.

 

Návod k použití

aplikujte malé množství produktu, pár vteřin roztírejte a nechte zaschnout

 

Složení

Alcohol Denat., Aqua, Carbomer, Glycerin, Triethanolamine, Parfum, C.I. 42090

 

Upozornění

Vnější použití.
Při zasažení očí, důkladně opláchněte.
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
V případě požáru haste práškem, pěnou odolnou vůči alkoholu, rozstřikovanými vodními paprsky,
oxidem uhličitým.
Skladujte na chladném a dobře větraném místě.
Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.

 

Dezinfekční gel 5000 ml

SKU: 2002
1 453,80 KčCena