Nakupujte Svůj Oblíbený Produkt

Dezinfekční gel 500 ml

NEOPLACHUJE SE – ÚČINKUJE OKAMŽITĚ

Antibakteriální dezinfekční gel na ruce pro každodenní použití, v balení vhodném pro aplikování v domácích podmínkách.

 

Návod k použití

aplikujte malé množství produktu, pár vteřin roztírejte a nechte zaschnout

 

Složení

Alcohol Denat., Aqua, Carbomer, Glycerin, Triethanolamine, Parfum, C.I. 42090

 

Upozornění

Vnější použití.

Při zasažení očí, důkladně opláchněte.

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

V případě požáru haste práškem, pěnou odolnou vůči alkoholu, rozstřikovanými vodními paprsky,oxidem uhličitým.

Skladujte na chladném a dobře větraném místě.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

Dezinfekční gel 500 ml

SKU: 2001
237,80 KčCena